Pływanie

PŁYWANIE AMATORSKIE, ZAAWANSOWANE I WYCZYNOWE

 

Pływanie to najpopularniejszy sport paraolimpijski na świecie, gdzie dominuje najniższa średnia wieku uczestników. Doskonale rozwija ciało i umysł. Z doświadczenia wynika że pływanie jest często furtką do innych dyscyplin. Nasi zawodnicy biorą udział w zawodach: lokalnych, Mityngach, cyklu Grand Prix Polski, Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Paraolimpijskich.

W historii naszego Stowarzyszenia jest bardzo wielu utytułowanych zawodników pływania, którzy medalowali na wielu Igrzyskach Paraolimpijskich.

Do sekcji wyczynowej sportu paraolimpijskiego mogą dołączyć osoby z niepełnosprawnością ruchu lub wzroku. Treningi w ramach sekcji wyczynowych w Białymstoku są prowadzone śr. 5 dni w tygodniu – 2 razy dziennie.

Prowadzenie zajęć jest dofinansowane ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miasta Białystok.

Nauka i doskonalenie pływania

 

Oprócz sekcji wyczynowych, prowadzimy bardzo rozbudowane sekcje tzw.: Nauki i doskonalenia pływania – w której uczestniczą dzieci i młodzież bez podziału na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Zajęcia są prowadzone na rzecz 162 uczestników w samym Białymstoku!

 

Lista wydarzeń

Imprezy

Imprez sportowe różnego rodzaju: sportowe rangi lokalnej, ogólnopolskiej i ogólnoeuropejskiej, spartakiady, rekreacyjne, turystyczne.

Obozy

Na zgrupowaniach sportowych nasi zawodnicy mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności, co pozwala uzyskiwać lepsze wyniki sportowe na zawodach.