1,5% Podatku

KRS: 0000055204

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, w praktyce to oznacza że należymy do grupy najbardziej przejrzystych organizacji w Polsce. To oznacza dodatkowe obowiązki dla organizacji ale także kilka możliwości.

Siła Stowarzyszenia tkwi w tym, że po wielu latach działalności, potrafimy poprawnie pozyskiwać środki na rehabilitację społeczną i sport paraolimpijski. Przekazanie 1,5% podatku, to prosty sposób, aby przyczynić się do czynienia dobra.

Szukamy nowych dróg i pukamy do różnych drzwi, aby móc dalej realizować naszą misję. Przekazanie 1,5% podatku przy corocznym rozliczeniu to ogromna pomoc dla takich organizacji. Cieszymy się, że mamy tak ogromną MOC pomagania i dziękujemy, że tworzysz to wyjątkowe miejsce razem z nami.

Środki pozyskane w ten sposób przeznaczamy na działalność statutową, przykładowo – prowadząc Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach, mamy możliwość wykonania drobnych napraw i modernizacji. Dzięki środkom z 1,5% podatku, mamy skąd „dołożyć” do transportu naszych sportowców na zawody, których rocznie jest ok 50-ciu, a dystanse to często 1000km w obie strony. Środki służą jako wymagany wkład własny do projektów realizowanych ze środków publicznych (minimalny wkład własny finansowy to najczęściej 10-20% łącznej wartości projektu – czyli nie mało). Drobny sprzęt i stroje sportowe, również są współfinansowane z tych środków.

Wpisując nasz nr KRS: 0000055204 w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wpierasz rozwój rehabilitacji i sportu paraolimpijskiego w województwie podlaskim!

Znajdź nas na oficjalnych portalach dot. Organizacji Pożytku Publicznego:

Dowiedz się więcej kim są i co robią Organizacje Pożytku Publicznego