Rehabilitacja

Turnusy

P.S.S.O.N. „START” w Białymstoku posiada uprawnienia organizatora turnusów rehabilitacyjnych

Programy

Projekty dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych