Start Bialystok PSSON

ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok

85 652 37 39

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”


 ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok
Nr tel/fax: 85 652 37 39

mail: startbialystok@gmail.com

KRS: 0000055204 / NIP: 542-13-00-021 / REGON: 000744723

Numer rachunku bankowego
93 1020 1332 0000 1202 0026 0323

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00 


Odbudowa strony internetowej sfinansowana ze środków PFRON w ramach projektu pn.: „Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych”