WTZ w Ogrodniczkach

Warsztat terapii zajęciowej w ogrodniczkach, ośrodek sportowo-rehabilitacyjny, ul. Białostocka 62

Ośrodek położony jest na terenie Puszczy Knyszyńskiej – 8 kilometrów od Białegostoku.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach, został założony w 1995 roku, przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START.

Placówka pobytu dziennego, realizująca zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na rzecz niepełnosprawnych uczestników. Rehabilitacja realizowana jest poprzez terapię zajęciową. Podstawą prawną działania WTZ jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychoraz odpowiednie rozporządzenia.

Zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej:

  1. Ogólne usprawnianie;
  2. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
  3. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
  4. Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej.
  5.  

Uczestnictwo:

Uczestnikiem WTZ może być osoba niepełnosprawna, posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do pobytu w placówce – mówi o tym pkt. 4 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dokument wystawiany m. in. przez Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności). 

Zajęcia są darmowe, jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem, wystarczy posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej) i złożyć podanie.

Finansowanie:

Warsztaty Terapii Zajęciowej są finansowane w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 10% ze środków samorządowych. Możliwe jest też pozyskiwanie środków z innych źródeł. Wśród nich wymienia się: dotacje samorządowe, darowizny z organizacji pozarządowych i osób prywatnych oraz darowizny sponsorów.

Działalność Warsztatów jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego przez nich programu rehabilitacji i terapii przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii.

Zajęcia odbywają się w pracowniach:

  1. Pracownia życia codziennego;
  2. Pracownia techniczna;
  3. Pracownia usprawniająca;
  4. Pracownia uzupełniająca.

Uczestnicy uczą się różnych czynności poprawiających jakość życia i codziennego funkcjonowania, ale mają też okazje do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Często biorą udział w różnych spotkaniach integracyjnych, zawodach sportowych, obozach rehabilitacyjnych, wycieczkach krajowych i zagranicznych. Sami organizują przedstawienia i regularnie wychodzą ze swoją aktywnością „do ludzi”, jak np. wystąpienia teatralne w przestrzeni Galerii Jurowieckiej w Białymstoku, programy artystyczne podczas zawodów paraolimpijskich organizowanych przez START Białystok.

Więcej informacji na miejscu lub pod nr tel.: 85 7108 100, wtzwogrodniczkach@gmail.com