O klubie

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”

Nasza organizacja prowadzi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami już od 1965 roku. W 2001 roku, nastąpiło przekształcenie prawne i jesteśmy Stowarzyszeniem rejestrowym posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego – z punktu widzenia: prawa najbardziej transparentna i godna zaufania forma organizacji w Polsce.

Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie realizuje z powodzeniem szereg projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami z dziedziny rehabilitacji społecznej i sportu paraolimpijskiego.

Wszystkie działania które realizujemy są na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy całoroczne zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej, włączenia społecznego i aktywizacji ruchowej – dzieciom i młodzieży bez podziału na stopień i rodzaj niepełnosprawności aż w 8 województwach. Prowadzimy zajęcia aktywizujące na rzecz seniorów 50+ z niepełnosprawnościami. Organizujemy obozy sportowe i obozy usprawniające osoby z niepełnosprawnościami. Cyklicznie organizujemy zawody sportowe, różnego rodzaju eventy i kampanie informacyjne. Naszą specjalnością jest organizacja sportu paraolimpijskiego na poziomie wyczynowym. Jesteśmy największą organizacją zajmującą się sportem paraolimpijskim w województwie podlaskim.

Nasza organizacja jako jedna z pierwszych w województwie podlaskim, na mocy obowiązujących przepisów: dnia 27.09.1995 roku, założyła Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach. Jednostka stanowi niezwykłą pomoc jako placówka przysposabiająca – pobytu dziennego osobom z niepełnosprawnościami. Na dzień dzisiejszy jest 22 uczestników z niepełnosprawnościami z 3 różnych gmin: Wasilków, Supraśl i m. Białystok.

Nasi członkowie, promują szeroko rozumiane przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Członkowie Stowarzyszenia biorą czynny udział we wszystkich konsultacjach programów i działań, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, ogłaszanych przez jednostki rządowe i samorządowe dotyczące mieszkańców naszego województwa, przykładowo: „Konsultacje Miejskiego Programu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, członkostwo w Zespole Konsultacyjnym ds. Rocznych Programów Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego, członkostwo w Zespole ds. Zaopiniowania Projektu w Sprawie Utworzenia Galerii Sportu Białostockiego, czy coroczny udział w konsultacjach do realizacji zadań zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Członkostwo obecnego wiceprezesa Stowarzyszenia w Podlaskiej Radzie Pożytku Publicznego Województwa Podlaskiego IV Kadencji.

Nasi członkowie – sportowcy, trenerzy i działacze, otrzymali liczne odznaczenia Państwowe, jak: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasług (sportowcy/trenerzy), Złoty Krzyż Zasługi (działacze za organizację zawodów).

Jesteśmy czynnymi członkami różnych organizacji i federacji: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START”, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Podlaskiej Rady Olimpijskiej, Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Polskiego Związku Bocci, Polskiego Związku Koszykówki na Wózkach, Polskiego Związku Kajakowego, Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami.

Prowadzone przez nas zajęcia są bezpłatne.


Zrealizowane Projekty

x

Dokumenty