Standardy ochrony małoletnich

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel organizacji jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym dla dobra dzieci i w ich najlepszym interesie. Każdy członek personelu traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Personel organizacji, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej organizacji oraz swoich kompetencji. 

Zarząd PSSON START