Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych – Święto to ma na celu zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim na potrzebę integracji i współistnienia z resztą społeczeństwa

Idea integracji dotyczy nas wszystkich – wszystkich uczniów szkół, ale też rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, jej przyjaciół. W Szkole Podstawowej nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku na co dzień wpajana jest współpraca, wzajemny szacunek, zrozumienie dla naszych trudności, empatia i przyjaźń.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w SP 51 miały na celu ukazanie osoby niepełnosprawnej, jako osoby realizującej swoje pasje i marzenia, osoby wyjątkowej, uzdolnionej, a nierzadko osiągającej niebywałe sukcesy.

W ciągu tygodnia wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia nawiązujące do możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, a każda klasa wykonała pracę plastyczną. W ramach zajęć powstały plakaty, krzyżówki i hasła nawiązujące do idei integracji. Efekty pracy naszych uczniów można oglądać na szkolnych korytarzach.

Ważnym elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych było spotkanie z niepełnosprawnymi sportowcami, które odbyło się w piątek, 2 grudnia. Gośćmi byli zdobywcy wielu medali i wyróżnień, nasi reprezentanci – zawodnicy sekcji pływackiej: Jakub Kozłowski, Julek Trochimczuk (wraz z tatą, panem Markiem), oraz trener sekcji pływania – Jarosław Lewkowicz.

Zaproszeni goście opowiedzieli o swoim przygotowaniu fizycznym, treningach, trudnościach związanych z codziennym życiem osoby niepełnosprawnej, a także o ogromnej potrzebie przełamywania swoich słabości i walki z ograniczeniami. Ich postawa, optymizm i niezwykle pozytywne nastawienie do świata udzieliło się wszystkim zebranym.

Goście zwrócili uwagę na ważną rolę aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych, która jest podstawą rehabilitacji nie tylko w zakresie odzyskiwania sprawności ruchowej, ale też w zakresie psychicznym i społecznym.

Pokazali, że będąc osobą niepełnosprawną, można w życiu osiągać ogromne sukcesy.

Było bardzo miło, do zobaczenia w przyszłym roku!