Rekrutacja do zajęć sportowych na sezon 2023-2024

Informujemy że Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku, rozpoczyna rekrutację do zajęć prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składanego w ramach konkursu nr 1/2022. Prowadzenie sekcji wyczynowych w Białymstoku jest także dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Miasta Białystok.

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Przy okazji – zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5% z PIT na naszą działalność wpisując nasz KRS: 0000055204.

 

Rekrutacja (możliwość składania formularzy przystąpienia do projektu) zaczyna się od 11.04.2023r. od godz. 12:00 (zakłada się przeprowadzenie docelowej rekrutacji do 18.04.2023r.).

W ramach projektu można uczestniczyć w zajęciach:

Białystok (woj. podlaskie):

Formularz:

 • Zajęcia sportowe i doskonalenie pływania seniorów 50+ – Wyniki rekrutacji seniorzy Białystok 2023-2024
 • Lekka atletyka poziom wyczynowy
 • Pływanie wyczynowe
 • Tenis stołowy wyczynowy
 • Sekcja strzelectwa sportowego
 • Sekcja koszykówki na wózkach
 • Sekcja ogólnorozwojowa

 

Olecko (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz:

 • Sekcja pływania
 • Sekcja tenisa stołowego
 • Sekcja ogólnorozwojowa

 

Ostróda, Szymanowo (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz:

01_sekcje sport Ostróda Szymanowo 2023 – Formularz zgłoszeniowy Treningi Sportowe ON

 • Sekcja ogólnorozwojowa Ostróda
 • Sekcja ogólnorozwojowa Szymanowo

 

Siedlce (woj. mazowieckie)

Formularz:

01_sekcje sport Siedlce 2023 – Formularz zgłoszeniowy Treningi Sportowe ON

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa
 • Sekcja tenisa stołowego
 • Nauka i doskonalenie pływania

 

Siedlce (woj. mazowieckie)

Formularz:

02_sekcje seniorzy Siedlce 2023 – Formularz zgłoszeniowy Treningi Sportowe ON

 • Zajęcia sportowe seniorów – gimnastyka, oraz zajęcia nauki i doskonalenia pływania (warunkiem jest uczestnictwo w obu formach zajęć), osoby niepełnosprawne w wieku 50+

 

Kielce (woj. świętokrzyskie)

Formularz:

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa
 • Sekcja jeździectwa konnego

 

Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Formularz:

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa

 

Zduńska Wola (woj. łódzkie)

Formularz:

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa

 

Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Formularz:

01_sekcje sport Jelenia Góra 2023 – Formularz zgłoszeniowy Treningi Sportowe ON

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa

 

Kościerzyna (woj. pomorskie)

Formularz:

01_sekcje sport Kościerzyna 2023 – Formularz zgłoszeniowy Treningi Sportowe ON

 • Sekcja pływania

 

Wypełniony formularz wraz w ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, należy dostarczyć do biura PSSON „START”, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, za pośrednictwem konsultantów realizowanych form wsparcia, lub wysłać skan/zdjęcie dobrej jakości na adres startbialystok@gmail.com

 

Składając formularz zgłoszeniowy wyraża się akceptację regulaminu i deklaruje się udział własny/podopiecznego w charakterze beneficjenta ostatecznego w projekcie pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych”, realizowanym przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.

W razie przystąpienia do projektu, należy przedłożyć: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wykorzystaniu/przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby projektu, brak przeciwwskazań do uczestniczenia w/w zajęciach.

 1. Rekrutację do projektu przeprowadza się odrębnie w każdym województwie biorącym w nim udział w takim samym zakresie.
 2. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i dorośli (w zależności od formy wsparcia).
 3. Rekrutacja ma charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria (jednakowe we wszystkich województwach):
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • miejsce zamieszkania – region w którym zaplanowano realizację zajęć;
 • wiek – osoby, które w momencie przystąpienia do Projektu ukończyły 3 lata;
 • brak przeciwwskazań do uczestniczenia w poszczególnych formach wsparcia;
 • kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.

Regulamin sekcje sportowe 2023

„Treningi sportowe osób niepełnosprawnych” – projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych, na podstawie wniosku o dofinansowanie, złożonego w konkursie nr 1/2022 pn. „Działamy razem”. Sekcje wyczynowe są także dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Miasta Białystok.