Baza noclegowa

Białystok 04.04.2022r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia bazy noclegowej (zakwaterowanie i wyżywienie), oraz dostępu do obiektów na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Cykl obozów usprawniających i usamodzielniających osoby niepełnosprawne”, składanego  w ramach konkursu nr 1/2021.

Pełne brzmienie zapytań w załącznikach:

  1. zapytanie ofertowe obiekty nad morzem 2022
  2. zapytanie ofertowe obiekty do 200km 2022
  3. zapytanie ofertowe obiekty nad wodą 2022

Prosimy o dołączenie do oferty podpisanego oświadczenia: oświadczenie dot wykluczeń 04.2022


 

Białystok 15.04.2022r.

Informacja o wynikach przeprowadzonych zapytań.

Najkorzystniejsze warunki organizacji obozu (zakwaterowanie i wyżywienie), zaproponowano:

Obozy: L1, L2, L3, L4 – Ośrodek Ewa, Ustronie Morskie, ul. Górna 16.

Obozy: L5, L6 – Ośrodek Gwarek Mazury, Piękna Góra 7.

Obóz: L7 – Hotel Colosseum, ul. Dołdapska 12, Olecko.

Obozy L8, L9 – Ośrodek Knieja, Al. Niepodległości 6, Supraśl.

Obóz L10 – Ośrodek Pod Sosną, Wólka Nadbużna, Siemiatycze.