Białystok 14.04.2022r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia bazy noclegowej (zakwaterowanie i wyżywienie), na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Cykl imprez sportowych osób niepełnosprawnych”, składanego  w ramach konkursu nr 1/2021.

Pełne brzmienie zapytania oraz formularz ofertowy:

zapytanie ofertowe obiekty imprezy 2022

zapytanie ofertowe obiekty imprezy 2022 formularz ofertowy

 


 

Białystok 26.04.2022r.

Informacja o wynikach przeprowadzonych zapytań.

Najkorzystniejsze warunki zapewnienia usługi noclegowej i cateringu podczas wszystkich trzech imprez sportowych w Białymstoku zaproponował obiekt – Hotel Ibis Styles, aleja Józefa Piłsudskiego 25, 15-444 Białystok.