Najem basenu w Białymstoku

Białystok 04.03.2024r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty dotyczącej najmu miejsca na basenie (tory i brodzik) na potrzeby zajęć „Nauka i doskonalenie pływania”, na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych”, składanego w ramach konkursu nr 1/2022.

Pełne brzmienie zapytania: zapytanie ofertowe nr 1 basen Białystok 04.03.2024

Prosimy o dołączenie do oferty podpisanego oświadczenia: oswiadczenie-dot-wykluczen-04.2024


Białystok 11.03.2024r.

Informacja o wynikach przeprowadzonej procedury zapytań ofertowych.

Najkorzystniejsze warunki zapewnienia usługi najmu miejsca na basenie zaproponowała placówka: basen prowadzony przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203.