Baza noclegowa

Białystok 06.09.2022r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia bazy noclegowej (zakwaterowanie i wyżywienie), oraz dostępu do obiektów na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Cykl obozów usprawniających i usamodzielniających osoby niepełnosprawne”, składanego w ramach konkursu nr 1/2021.

Pełne brzmienie zapytania: zapytanie ofertowe nr 4 obiekty noclegowe 06.09.2022

Prosimy o dołączenie do oferty podpisanego oświadczenia: oświadczenie dot wykluczeń 09.2022


Białystok 15.09.2022r.

Informacja o wynikach przeprowadzonych zapytań.

Najkorzystniejsze warunki zapewnienia usługi noclegowej i wyżywienia zaproponowali:

  • Hotel i restauracja Lipowy Most, Supraśl, Borki 29 – obóz oznaczony L8 i L9