Białystok 17.01.2024r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, zapraszamy do złożenia, na potrzeby projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pełne brzmienie zapytania oraz wymagane oświadczenia:

audyt oświadczenie

Zapytanie o ofertę na przeprowadzenie audytów 17.01.2024