Rozeznanie rynku celem zapewnienia transportu

Białystok 10.05.2023r.

Rozeznanie rynku (szacowanie), związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków PFRON. Zasady rozeznania rynku opisane w „Zasadach wspierania realizacji zadań” (art. 36 ustawy o rehabilitacji) w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”.  Procedura wyłączona ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. o zamówieniach publicznych ze zm. na podstawie art. 2 ust. 1, oraz niespełnienie przesłanek art. 4 pkt. 3 lit. a). Wszystkie zadania realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami, więc wszystkie usługi winny być dostępne osobom ze specjalnymi potrzebami.

Projekt pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych” 2023-24r., pełne brzmienie: Szacowanie transportu sekcje 2023-24

Projekt pn.: „Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne” 2023-24r., pełne brzmienie: Szacowanie transportu obozy 2023-24

Oferta musi jasno wskazywać których usług transportu dotyczy. Ofertę należy przygotować adekwatnie do wskazań z zapytań. Wysyłka ofert na adres Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku, ul. Włókiennicza 4 lok. 104, lub pocztą elektroniczną (skan oferty, podpisanej przez osoby upoważnione) na adres mailowy startbialystok@gmail.com do dnia 17.05.2023r. do godziny 14:00.