Białystok 17.04.2024r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, zapraszamy do złożenia, na potrzeby projektu pn.: „Sekcje sportowe osób z niepełnosprawnościami”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pełne brzmienie w załączniku:

Szacowanie obiekty sportowe sekcje sportowe OzN 17.04.2024