Białystok 04.03.2024r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, zapraszamy do złożenia, na potrzeby projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pełne brzmienie w załącznikach:

Rozeznanie rynku celem najmu obiektów sportowych 04.03.2024

Szacowanie transportu sekcje 04.03.2024