Białystok 06.09.2023r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej dotyczącej wykonania remontu części budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszczącego się w Ogrodniczkach (gmina Supraśl) przy ulicy Białostockiej 62. Zapytanie w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON poprzez Powiat Białostocki w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar F.Oferty prosimy przygotować na dołączonym formularzu oferty.

Pełne brzmienie zapytania oraz formularz ofertowy:

formularz ofertowy WTZ 06.09.2023

zapytanie ofertowe WTZ 06.09.2023


 

Białystok 18.09.2023r.

Informacja o wynikach przeprowadzonych zapytań.

Najkorzystniejsze oferty na modernizację WTZ w Ogrodniczkach przedstawiły firmy:

  1. Firma KATEL Krzysztof Tur – prace w zakresie instalacji elektrycznej
  2. Zbigniew Borowy zakład usług ogólnobudowlanych – wykonanie prac budowlanych i prac w instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacji i CO.