Białystok 11.09.2023r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia gabinetów i salki ćwiczeń w Białymstoku, na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych”, składanego  w ramach konkursu nr 1/2022. Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie dot. wykluczeń.

Pełne brzmienie zapytania oraz formularz ofertowy:

zapytanie ofertowe nr 7 na 2023 z 11.09.2023 fizjo bf sala

oświadczenie o wykluczeniu


Białystok 18.09.2023

Informacja o wynikach przeprowadzonych zapytań.

Najkorzystniejszą ofertę na najem przedstawiła firma Paula Swim, Al. Jana Pawła II 59D/45, Białystok.