Baza noclegowa

Białystok 08.05.2023r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia bazy noclegowej (zakwaterowanie i wyżywienie), oraz dostępu do obiektów na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne”, składanego  w ramach konkursu nr 1/2022.

Pełne brzmienie zapytań w załącznikach:

  1. 01_zapytanie ofertowe nr 2 na 2023 obozy L1-L4 08.05.2023
  2. 02_zapytanie ofertowe nr 3 na 2023 obozy L5-L6 08.05.2023
  3. 03_zapytanie ofertowe nr 4 na 2023 obozy L7-L8 08.05.2023

Prosimy o dołączenie do oferty podpisanego oświadczenia: oświadczenie dot wykluczeń 2023


Białystok 15.05.2023r.

Informacja o wynikach przeprowadzonych zapytań.

  1. Najkorzystniejszą ofertę na organizację obozów oznaczonych L1-L4 zaproponował ośrodek Ewa, ul. Górna 16, Ustronie Morskie
  2. Najkorzystniejszą ofertę na organizację obozów oznaczonych L5-L6 zaproponował ośrodek Gwarek, Piękna Góra 7
  3. Najkorzystniejszą ofertę na organizację obozów oznaczonych L7-L8 zaproponował ośrodek Lipowy Most, Borki 2