Usprawnianie dzieci i młodzieży z autyzmem, Białystok 01.03-31.12.2020r.

Program dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Białegostoku

Nasze Stowarzyszenie od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją społeczną. Już od wielu lat prowadzimy programy z zakresu usprawniania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – czy to poprzez organizację obozów usamodzielniających, czy wcześniejsze cykliczne zajęcia rehabilitacyjne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W czasie realizacji, zauważyliśmy że ogromną grupą potrzebującą wsparcia są młode osoby ze spektrum autyzmu.

Wychodząc na przeciw potrzebom, postanowiliśmy skorzystać z doświadczenia naszych specjalistów z dziedziny integracji sensorycznej, terapii EEG Biofeedback i fizjoterapii i rozpocząć nowe działanie – skierowane do dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Program pn.: Usprawnianie dzieci i młodzieży z autyzmem”, jest realizowany na rzecz 40 młodych białostoczan z niepełnosprawnościami. Zajęcia indywidualne odbywają się w wyposażonych gabinetach w Białymstoku, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Każdy uczestnik zadania może skorzystać bezpłatnie ze wsparcia ze strony tylko jednej organizacji pozarządowej biorącej udział w konkursie, chyba, że uczestnictwo dotyczy różnych rodzajowo świadczeń.

Bardzo się cieszymy że mamy możliwość realizacji zajęć za rzecz najmłodszych, bo to przyszłość naszego społeczeństwa. Jak pokazują badania – terapię cykliczną trzeba zacząć od jak najmłodszych lat i kontynuować – bo nic nie przychodzi od razu. Największym wymiernym oddziaływaniem zastosowanego wsparcia jest, gdy rodzic zauważa efekty zastosowanej terapii, bo lepiej zasypia, łatwiej i na dłużej się skupia, czy efekty niewłaściwego napięcia mięśniowego powoli się wyrównują.