Zimowe obozy szkoleniowo-rehabilitacyjne, mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Zimowe obozy odbyły się w dwóch terminach:
I OBÓZ 25.01 – 08.02.2014r.
II OBÓZ 15.02– 28.02.2014r.
Miejsce obozu: Hotel Amber Bay, Augustów, ul. Turystyczna 81.

UCZESTNICY

W obozie wzięło udział łącznie 216 uczestników, młodzież i dorośli ośrodków szkolno-wychowawczych, WTZ, sekcji sportowych działających przy regionalnych oddziałach Startu – członków Sportowego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z uwagi na: MPD, autyzm, upośledzenie umysłowe i inne.
Uczestnicy obozu, to mieszkańcy całej Polski, reprezentujący oddziały regionalne START: Białystok, Poznań, UKS Laski, Częstochowa, Szczecin, Warszawa, Siedlce.

GŁÓWNE CELE OBOZÓW ZIMOWYCH

Ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

 1. Podniesienie ogólnej sprawności, zgodnie z założeniami projektu
 2. Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych i możliwości ich uprawiania przez osoby niepełnosprawne
 3. Teoretyczna i praktyczna nauka samodzielnej obsługi bojerów
 4. Zapewnienie pełnej regeneracji sił fizycznych i psychicznych
 5. Korzystanie z zabiegów terapeutycznych (masaże, nauka pływania, zajęcia ogólnorozwojowe, itp.)
 6. Poznanie nowych regionów kraju
 7. Rozwijanie form samorządności i współżycia w grupie, wyrabianie samodzielności i zaradności
 8. Zaspokajanie potrzeb intelektualnych i kulturalnych, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań 
 9. Systematyczne ćwiczenia usprawniające osób niepełnosprawnych poprzez przyrost siły, szybkości, wytrzymałości, koordynacji, przejmowanie funkcji uszkodzonego narządu przez inny zdrowy narząd. Integracja. Zawieranie nowych przyjaźni. Poznawanie nowych kolegów i koleżanek z innych miast.

Zasadnicze zadania rehabilitacyjne i szkoleniowe obozu zimowego obejmowały:

 • propagowanie ruchu jako skutecznego środka rehabilitacji.
 • popularyzacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym wśród osób niepełnosprawnych, propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia
 • zwiększenie poczucia własnej wartości
 • kształtowanie skupienia uwagi, samokontroli, opanowania
 • kształtowanie swoistych sposobów zmiany napięcia emocjonalnego
 • oddziaływanie na zewnętrzne przejawy stresu, ćwiczenia odprężające, oddechowe, relaksacyjne itp.
 • zwiększenie skuteczności całorocznego cyklu rehabilitacji poprzez codzienne, odpowiednio dobrane do schorzenia ćwiczenia, zaordynowane przez lekarza i terapeutów
 • kształtowanie świadomego udziału i uczestnictwa w grupie społecznej
 • prowadzenie czynnej rehabilitacji ruchowej poprzez uczestnictwo w sportach zimowych oraz rehabilitacji społecznej poprzez integrację w środowisku osób niepełnosprawnych ćwiczenia korekcyjne
 • nauka i doskonalenie korzystania ze sprzętu do sportów zimowych (narty biegowe, zjazdowe, bojery), poznawanie nowych dyscyplin sportowych i rywalizacji
 • nauka i utrwalanie umiejętności pływania
 • podniesienie ogólnej sprawności i wydolności
 • zwiedzanie miasta i okolic
 • nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni (z całego kraju)

Program obozu – sesji rehabilitacyjnej realizowany był przez wykwalifikowaną kadrę:

 • Kierownik obozu
 • 11 opiekunów
 • Ratownik medyczny
 • Pielęgniarka
 • Fizjoterapeuta
 • 2 masażystów rehabilitantów
 • 2 instruktorów pływania
 • Instruktor Bocce
 • 3 instruktorów żeglarstwa
 • Instruktor sportu – Aerobic
 • Instruktor kulturalno-oświatowy
 • Ratownik WOPR

Wszyscy uczestnicy wrócili pełni sił, wypoczęci i w dobrej formie psychicznej i fizycznej. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych obozach w 2015r.!


Projekt pt. „Zimowe obozy szkoleniowo-rehabilitacyjne, mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych” realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_9577 (Kopiowanie) IMG_9662 - Kopia (Kopiowanie)