Projekt dofinansowany ze środków PFRON pn.: „Letnie  obozy  szkoleniowo-rehabilitacyjne  mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”, odbyły się w Augustowie (Hotel Amber Bay, ul. Turystyczna 81), w dwóch dziesięciodniowych terminach:

  • I OBÓZ – 04.07.2015 – 14.07.2015
  • II OBÓZ – 23.07.2015 – 02.08.2015

W obozie wzięło udział 200 uczestników: młodzież i dorośli uczniowie ośrodków szkolno-wychowawczych, uczestnicy  WTZ, członkowie jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” – wszyscy z  orzeczonym stopniem  niepełnosprawności z uwagi na: amputacje, MPD, autyzm, upośledzenie umysłowe i inne.

Uczestnikami byli mieszkańcy całej Polski, pochodzący z województw: podlaskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Zasadnicze zadania obejmowały prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, poprzez realizowanie form wsparcia założonych w projekcie.

Podczas trwania całego projektu, zrealizowano następujące formy wsparcia:

  1. Nauka pływania (poziom podstawowy) – ćwiczenia w wodzie w teorii i praktyce – 200 uczestników;
  2. Żeglarstwo – ćwiczenia teorii i praktyki – 200 uczestników;
  3. Masaż relaksacyjny i leczniczy  – 200 uczestników;
  4. Zajęcia sportowo – rekreacyjne – 200 uczestników;
  5. Odnowa biologiczna – 200 uczestników.

Wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci, opaleni (bo pogoda dopisała) i pełni sił wrócili do domów!

pfron-logo-1427193291