Projekt pn.: „Cykl obozów usprawniających i usamodzielniających osoby niepełnosprawne 2022/2023”

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składany w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w zakresie
wspomagania rozwoju ukierunkowanego na:

 • rozwój osobisty i aktywność osób niepełnosprawnych
 • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
 • umożliwienie uczestniczenia w życiu społecznym

Czas trwania/realizacji projektu: 01.04.2022r. – 31.03.2023r.

Projekt realizowany na obiektach baz noclegowych umożliwiających realizację założonych form wsparcia, takich jak nauka i doskonalenie pływania, uprawianie sportów wodnych, turystyki i rehabilitacji, itp. Czas trwania obozów zaplanowano na 12 dni (wyjazdowe), 5 dni (stacjonarne).

Uwaga, ta strona będzie aktualizowana na bieżąco, tj. terminy, miejsca i formularze znajdą się na tej stronie.

Rekrutacja na obozy jest planowana od czerwca 2022 roku. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
2. Miejsce zamieszkania (cała Polska);
3. Brak przeciwwskazań do udziału w obozie i udział w przewidzianych formach wsparcia;

Podczas każdego obozu wyjazdowego, będą realizowane następujące formy wsparcia: Pływanie w otwartych/zamkniętych akwenach wodnych; Sportowe gry zespołowe; Nordic walking z elementami ballkingu; Zajęcia rozwijające kreatywność; Zajęcia masażu; Zajęcia rozwijające aktywność społeczną;  Zajęcia z higieny Obozy usprawniające kompetencje społeczne – stacjonarne.

Podczas każdego obozu stacjonarnego będzie realizowany program: wyjazdy edukacyjno-uspołeczniające; wyjścia do kina/muzeum (umożliwiające udział w życiu społecznym/kulturalnym); zajęcia usprawniające kompetencje społeczne; zajęcia rozwijające funkcje poznawcze (poprzez zabawy, gry, współzawodnictwo, itp.); zajęcia ruchowe/gimnastyczne.

Każdy obóz będzie miał oznaczony termin trwania oraz prowadzone formy wsparcia. Każda ON składając wniosek o przyjęcie do projektu określa obóz do którego zgłasza swoja kandydaturę.
Aby wziąć udział w projekcie Kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.

Organizator planuje prowadzenie rekrutacji w sposób ciągły w trakcie trwania projektu – po uzyskaniu przewidzianych ilości beneficjentów na poszczególne obozy, pozostałe zgłoszenia ON, które wpłyną do organizatora trafiają na listę rezerwową. W czasie prowadzenia rekrutacji biuro Stowarzyszenia (dostępne ON), będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Kontakt do specjalisty ds. rekrutacji: Czesława Kozłowska czkozlowska@wp.pl

Formularze zgłoszeniowe i daty obozów letnich 2022/2023 (zgłoszenia na innych drukach niż poniższe nie będą rozpatrywane): 00_Formularz zgłoszeniowy 2022

Uwaga, harmonogram kolejnych obozów jest uzupełniany na bieżąco (po uzyskaniu informacji co do czasu i miejsca realizacji):

 • L1, L2 – 3-15.07.2022r. Ustronie Morskie, OW EWA, ul. Górna 16;
 • L3 – 16-28.07.2022 Ustronie Morskie, OW EWA, ul. Górna 16;
 • L4 – 29.07-10.08.2022r. Ustronie Morskie, OW EWA, ul. Górna 16;
 • L5 – 5-17.05.2022r., Giżycko, Ośrodek Gwarek, Piękna Góra 7;
 • L6 – 3-15.10.2022r., Giżycko, Ośrodek Gwarek, Piękna Góra 7;
 • L7 – 24.08-05.09.2022r., Olecko, Hotel Colosseum, ul. Gołdapska 12;
 • L8 – 28.11-10.12.2022r., Lipowy Most, Borki 29, Supraśl;
 • L9 – 14-26.11.2022r., Lipowy Most, Borki 29, Supraśl;
 • L10 – 18-30.07.2022r., Ośrodek Pod Sosną, Wólka Nadbużna.

Obozy stacjonarne: Formularz zgłoszeniowy na obozy stacjonarne 2022-2023

 1. Siedlce, ul. Kazimierzowska 23, w terminie 27.06-01.07.2022 r. (5 dni)
 2. Białystok, ul. Rzemieślnicza 12/3, w terminie 4-8.07.2022 r. (5 dni)
 3. Białystok, Kluka 11A, w terminie 23.01-27.01.2023 (5 dni)
 4. Białystok, ul. Rzemieślnicza 12/3, w terminie 23.01-27.01.2023r. (5 dni)
 5. Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40, w terminie 23.01-27.01.2023r. (5 dni)
 6. Ostróda, ul. Grunwaldzka 14, w terminie 23.01-27.01.2023r. (5 dni)
 7. Białystok, ul. Krakowska 19, w terminie 30.01-3.02.2023r. (5 dni)
 8. Kętrzyn, ul. Klonowa 4, w terminie 30.01-3.02.2023r. (5 dni).