Projekt pn.: „Cykl obozów usprawniających i usamodzielniających osoby niepełnosprawne 2021/2022”

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składany w ramach konkursu 1/2020.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w zakresie
wspomagania rozwoju ukierunkowanego na:

  • rozwój osobisty i aktywność osób niepełnosprawnych
  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
  • umożliwienie uczestniczenia w życiu społecznym

Czas trwania/realizacji projektu: 01.04.2021r. – 31.03.2022r.

Projekt realizowany na obiektach baz noclegowych umożliwiających realizację założonych form wsparcia, takich jak nauka i doskonalenie pływania, uprawianie sportów wodnych, turystyki i rehabilitacji, itp. Czas trwania każdego z obozów letnich zaplanowano na 12 dni (wyjazdowe), zimowych – 5 dni (stacjonarne zaplanowane na 2022 rok).

Rekrutacja na obozy jest planowana od czerwca 2021 roku. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
2. Miejsce zamieszkania (cała Polska);
3. Brak przeciwwskazań do udziału w obozie i udział w przewidzianych formach wsparcia;

Podczas każdego obozu wyjazdowego, będą realizowane następujące formy wsparcia: Pływanie w otwartych/zamkniętych akwenach wodnych; Zajęcia na jednostkach; Zajęcia usprawniające równowagę; Triatlon obozowy; Nordic Walking z elementami ballkingu; Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne; Zajęcia z higieny; Zajęcia masażu; Aktywność grupowa – gry zespołowe; Zajęcia rozwijające aktywność i kreatywność społeczną.

Podczas każdego obozu stacjonarnego będzie realizowany program: wyjazdy edukacyjno-uspołeczniające; wyjścia do kina/muzeum (umożliwiające udział w życiu społecznym/kulturalnym); zajęcia usprawniające kompetencje społeczne; zajęcia rozwijające funkcje poznawcze (poprzez zabawy, gry, współzawodnictwo, itp.); zajęcia ruchowe/gimnastyczne.

Każdy obóz będzie miał oznaczony termin trwania oraz prowadzone formy wsparcia. Każda ON składając wniosek o przyjęcie do projektu określa obóz do którego zgłasza swoja kandydaturę.
Aby wziąć udział w projekcie Kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.

Organizator planuje prowadzenie rekrutacji w sposób ciągły w trakcie trwania projektu – po uzyskaniu przewidzianych ilości beneficjentów na poszczególne obozy, pozostałe zgłoszenia ON, które wpłyną do organizatora trafiają na listę rezerwową. W czasie prowadzenia rekrutacji biuro Stowarzyszenia (dostępne ON), będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Kontakt do specjalisty ds. rekrutacji: Czesława Kozłowska czkozlowska@wp.pl

Formularze zgłoszeniowe i daty obozów letnich 2021/2022 (zgłoszenia na innych drukach niż poniższe nie będą rozpatrywane):

Uwaga, harmonogram kolejnych obozów jest uzupełniany na bieżąco (po uzyskaniu informacji co do czasu i miejsca realizacji):

L1 – Ustronie Morskie 27.06-09.07.2021 02_Formularz zgłoszeniowy Ustronie 27.06-09.07.2021

L2 – Ustronie Morskie 27.06-09.07.2021 02_Formularz zgłoszeniowy Ustronie 27.06-09.07.2021

L3 – Ustronie Morskie 10-22.07.2021 03_Formularz zgłoszeniowy Ustronie 10-22.07.2021

L4 – Giżycko/Piękna Góra 25.06-7.07.2021  05_Formularz zgłoszeniowy Giżycko 2021

L5 – Giżycko/ Piękna Góra 27.09-9.10.2021 05_Formularz zgłoszeniowy Giżycko 2021

L6 – Supraśl 4-16.10.2021 Formularz zgłoszeniowy obóz wyjazdowy 2021

L7 – Supraśl 15-27.11.2021 Formularz zgłoszeniowy obóz wyjazdowy 2021

L8 – Krynica Morska 12-24.10.2021 00_Formularz zgłoszeniowy 2021

 

Obozy usprawniające kompetencje społeczne (stacjonarne) – Formularz zgłoszeniowy beneficjenta obóz stacjonarny

  1. 16-20.01.2022r., Kraków, Ośrodek Centrum B7, ul. Os. Centrum B7, 31-927 Kraków.
  2. 17-21.01.2022r., Kielce, ZPSW ul. Jagiellońska 30, 25-608 Kielce.
  3. 24-28.01.2022r., SOSW ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-814 Białystok; SP46 ul. Słonimska 38, 15-029 Białystok; SP17 ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok; SP51 ul. Jana Krzysztofa Kluka 11A, 15-197 Białystok, SOSW ul. Klonowa 4, 11-401 Kętrzyn; SOSW ul. Osiedle Zielone 1A, 16-100 Sokółka.
  4. 31.01-28.02.2022r. Siedlce, SOSW ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce.