Projekt pn.: Cykl Obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne” dofinansowany ze środków PFRON

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w zakresie wspomagania rozwoju ukierunkowanego na:
-przygotowanie osób niepełnosprawnych do poznawania i uprawiania różnych dyscyplin sportowych, turystyki i wypoczynku
-nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
-umożliwienie poznawania dóbr kulturowych

W grupie docelowej mogą znaleźć się osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy, narządów ruchu, wzroku, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, a także z innymi niepełnosprawnościami, w tym ze sprzężeniami.

Rekrutacja ma charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 2. Miejsce zamieszkania (cała Polska);

Aby wziąć udział w projekcie Kandydat musi spełniać łącznie oba kryteria. Jeżeli do udziału zgłosi się więcej niż przewidziana ilość kandydatów – o przyjęciu do projektu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy obóz trwa 12 dni, w poszczególnych miejscach i terminach:

 1. Augustów 01-13.07.2016r.
 2. Augustów 13-25.07.2016r.
 3. Augustów 27.07-06.08.2016r.
 4. Augustów 06-18.08.2016r.
 5. Ustronie Morskie 03-15.07.2016r.
 6. Olecko 13-25.08.2016r.

Wypełnione karty kwalifikacyjne beneficjent/rodzic/opiekun prawny może dostarczyć do Organizatora osobiście lub za pośrednictwem poczty, najpóźniej do dnia rozpoczęcia obozu. Karty kwalifikacyjne można pobrać poniżej:

1_obóz 01.07-13.07.2016 Augustów KARTA KWALIFIKACYJNA 2_obóz 13-25.07.2016 Augustów KARTA KWALIFIKACYJNA 3_obóz 25.07-06.08.2016 Augustów KARTA KWALIFIKACYJNA 4_obóz 06-18.08..2016 Augustów KARTA KWALIFIKACYJNA 5_obóz 03-15.07.2016 Ustronie Morskie KARTA KWALIFIKACYJNA 6_obóz 13-25.08.2016 Olecko KARTA KWALIFIKACYJNA

Po więcej informacji zapraszamy do biura.


II etap projektu pn.: Cykl Obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne” dofinansowany ze środków PFRON

Zapraszamy do wzięcia udziały w II etapie projektu. Każdy obóz trwa 12 dni:

 1. Obóz L1 w terminie 08-20.05.2017r. – karta zgłoszeniowa 1_obóz L1 08.05-20.05.2017 Augustów KARTA KWALIFIKACYJNA
 2. Obóz L2 w terminie 25.06-07.07.2017r. – karta zgłoszeniowa 2_obóz L2 25.06-07.07.2017 Augustów KARTA KWALIFIKACYJNA
 3. Obóz L3 w terminie 07-19.07.2017r. – karta zgłoszeniowa 3_obóz L3 07-19.07.2017 Augustów KARTA KWALIFIKACYJNA
 4. Obóz L4 w terminie 07-19.07.2017r. – karta zgłoszeniowa 4_obóz L4 07-19.07.2017 Augustów KARTA KWALIFIKACYJNA
 5. Obóz L5 w terminie 29.07-10.08.2017r. – karta zgłoszeniowa 5_obóz L5 29.07-10.08.2017 Ustronie Morskie KARTA KWALIFIKACYJNA
 6. Obóz L6 w terminie 16-28.08.2017r. – karta zgłoszeniowa 6_obóz L6 16-28.08.2017 Olecko KARTA KWALIFIKACYJNA
 7. Obóz Z1 w terminie 18-30.01.2018r. – karta zgłoszeniowa 1_obóz Z1 18.01-30.01.2018 Augustów KARTA KWALIFIKACYJNA
 8. Obóz Z2 w terminie 30.01-11.02.2018r. – karta zgłoszeniowa 2_obóz Z2 30.01-11.02.2018 Augustów KARTA KWALIFIKACYJNA