Projekt pn.: „Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne 2023/2024”

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składany w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w zakresie
wspomagania rozwoju ukierunkowanego na:

  • rozwój osobisty i aktywność osób niepełnosprawnych
  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
  • umożliwienie uczestniczenia w życiu społecznym

Czas trwania/realizacji projektu: 01.04.2023r. – 31.03.2024r.

Projekt realizowany na obiektach baz noclegowych umożliwiających przeprowadzenie w pełnym zakresie założonych form wsparcia, takich jak nauka i doskonalenie pływania, uprawianie sportów wodnych, turystyki i rehabilitacji społecznej, itp. Czas trwania obozów zaplanowano na 12 dni (wyjazdowe), 5 dni (stacjonarne).

Uwaga, ta strona będzie aktualizowana na bieżąco, tj. terminy, miejsca i formularze znajdą się na tej stronie.

Rekrutacja na obozy jest planowana od czerwca 2023 roku. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
2. Miejsce zamieszkania (cała Polska);
3. Brak przeciwwskazań do udziału w obozie i udział w przewidzianych formach wsparcia;

Podczas każdego obozu wyjazdowego, będą realizowane następujące formy wsparcia: Pływanie w otwartych/zamkniętych akwenach wodnych; Sportowe gry zespołowe; Nordic walking z elementami ballkingu; Zajęcia rozwijające kreatywność; Masaż sportowy; Zajęcia rozwijające aktywność społeczną;  Zajęcia z higieny Obozy usprawniające kompetencje społeczne – stacjonarne.

Podczas każdego obozu stacjonarnego będzie realizowany program: wyjazdy edukacyjno-uspołeczniające; wyjścia do kina/muzeum (umożliwiające udział w życiu społecznym/kulturalnym); zajęcia usprawniające kompetencje społeczne; zajęcia rozwijające funkcje poznawcze (poprzez zabawy, gry, współzawodnictwo, itp.); zajęcia ruchowe/gimnastyczne.

Każdy obóz będzie miał oznaczony termin trwania oraz prowadzone formy wsparcia. Każda ON składając wniosek o przyjęcie do projektu określa obóz do którego zgłasza swoja kandydaturę.
Aby wziąć udział w projekcie Kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.

Po uzyskaniu przewidzianych ilości beneficjentów na poszczególne obozy, pozostałe zgłoszenia ON, które wpłyną do organizatora trafiają na listę rezerwową. W czasie prowadzenia rekrutacji biuro Stowarzyszenia (dostępne OzN), będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Kontakt do specjalisty ds. rekrutacji: Czesława Kozłowska czkozlowska@wp.pl

Formularze zgłoszeniowe i daty obozów 2023/2024 (zgłoszenia na innych drukach niż poniższe nie będą rozpatrywane):

Uwaga, harmonogram kolejnych obozów jest uzupełniany na bieżąco (po uzyskaniu informacji co do czasu i miejsca realizacji):

  • L1 – 2-14.07.2023r. Ustronie Morskie, OW EWA, ul. Górna 16;
  • L4 – 15-27.07.2023r. Ustronie Morskie, OW EWA, ul. Górna 16;
  • L3 – 28.07-09.08.2023r. Ustronie Morskie, OW EWA, ul. Górna 16;
  • L4 – 10-22.08.2023r. Ustronie Morskie, OW EWA, ul. Górna 16;
  • L5 – 2-14.10.2023r. Piękna Góra 7, Gwarek;

Obozy stacjonarne jeszcze zostaną ogłoszone.