SZÓSTA EDYCJA ZAWODÓW PŁYWACKICH – MIKOŁAJKOWA

 

W dniu 07.12.2023 r., na pływalni sportowej BOSiR przy ul. Włókienniczej 4 w Białymstoku, odbyła się SZÓSTA – edycja Mikołajkowa zawodów pn.: „Pływanie na START”. Uroczystego otwarcia w kilku słowach dokonał Mariusz Rodzik (wiceprezes PSSON „START”).

W zawodach wzięło udział niespełna 90 uczestników z Białegostoku i okolic. Zawody były kierowane przede wszystkim do naszych najmłodszych podopiecznych – którzy na co dzień trenują na zajęciach doskonalenia pływania. Najmłodsi uczestnicy mieli po 5 lat. Konkurencje odbyły się na dystansie 25m i 50m w stylu grzbietowym i dowolnym z podziałem na płeć i wiek – bez podziału na stopień i rodzaj niepełnosprawności. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i drobny upominek.

Od szeregu lat w naszym regionie są prowadzone zajęcia nauki i doskonalenia pływania osobom z niepełnosprawnościami, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dużą grupę uczestników stanowią dzieci i młodzież z autyzmem – które nie mogą otrzymać klasyfikacji w sporcie paraolimpijskim (klasyfikacja medyczna dotyczy tylko niepełnosprawności ruchu/wzroku przyp.). Dodatkowo, w Białymstoku prowadzimy jeszcze zajęcia pływackie seniorów i sekcję wyczynową (łącznie na co dzień w zajęciach „na basenie” bierze udział niespełna 240 uczestników).

Praktyka pokazuje że takie zawody jako sprawdzian nabytych umiejętności z zakresu poprawy umiejętności pływackich ale także z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji społecznej są bardzo potrzebne, zarówno uczestnikom jak i ich rodzicom/opiekunom. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Dziękujemy wszystkim naszym wspaniałym uczestnikom i ich rodzicom, dziękujemy także naszym trenerom, opiekunom i wolontariuszom – dzięki którym zawody były przeprowadzone profesjonalnie. Szczególne podziękowania za wkład pracy w organizację zawodów Pani Halinie Stepańczuk oraz dla Św. Mikołaja w rolę którego wcielił się nie kto inny jak prezes Stowarzyszenia – Ryszard Rodzik 🙂

Podziękowania kadrze zawodów: Patrycja Stepańczuk, Paweł Lewko, Kamil Drągowski, Krzysztof Januszek, Grzegorz Michalski. Obsługa medyczna – Joanna Borodziuk, obsługa techniczna – Adam Rutkowski i Adrian Wystyrk.

Było o nas słuchać w Polskim Radiu Białystok – https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/233605

Organizatorem cyklu jest Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Białegostoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy wsparciu Ministerstwo Sportu i Turystyki poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, oraz przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zdjęcia Wojciech Zalewski/START Białystok.