TRZECIA EDYCJA ZAWODÓW PŁYWACKICH ZA NAMI!

W dniu 04.09.2021 r., na pływalni sportowej BOSiR przy ul. Włókienniczej 4 w Białymstoku, odbyła się trzecia edycja zawodów pn.: „Pływanie na START”. W zawodach wzięło udział 84 uczestników w tym: zawodnicy z Tarnowa, Olecka, Siedlec i Białegostoku. Zawody były kierowane przede wszystkim do naszych najmłodszych podopiecznych – którzy na co dzień trenują pływanie. Konkurencje odbyły się na dystansie 25m i 50m w stylu grzbietowym i dowolnym z podziałem na płeć i wiek – bez podziału na stopień i rodzaj niepełnosprawności. Od szeregu lat w naszym regionie są prowadzone zajęcia nauki i doskonalenia pływania osobom z niepełnosprawnościami, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dużą grupę uczestników stanowią dzieci i młodzież z autyzmem – które nie mogą otrzymać klasyfikacji w sporcie paraolimpijskim (klasyfikacja medyczna dotyczy tylko niepełnosprawności ruchu/wzroku przyp.). Dodatkowo, w Białymstoku prowadzimy jeszcze zajęcia pływackie seniorów i sekcję wyczynową (łącznie na co dzień w zajęciach „na basenie” bierze udział 208 uczestników). Praktyka pokazuje że takie zawody jako sprawdzian nabytych umiejętności z zakresu poprawy umiejętności pływackich ale także z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji społecznej są bardzo potrzebne, zarówno uczestnikom jak i ich rodzicom/opiekunom. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. Dziękujemy naszym trenerom, opiekunom i wolontariuszom, dzięki którym zawody były przeprowadzone profesjonalnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Organizatorem imprezy było Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”. Impreza dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Miasta Białegostoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy wsparciu Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”. Zdjęcia Rafał Nikonowicz/START Białystok.