ORGANIZACJA OBOZU, BAZA NOCLEGOWA

Białystok 24.08.2021r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia bazy noclegowej (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz dostępu do obiektów na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Cykl obozów usprawniających i usamodzielniających osoby niepełnosprawne”.

Pełne brzmienie zapytania ofertowego w załączniku:

Pobierz


Białystok 01.09.2021r.

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania.

Najkorzystniejsze warunki organizacji obozu (zakwaterowanie i wyżywienie) zaproponowano:

Ośrodek Wypoczynkowy „LUXUS” Krynica Morska , ul. Żołnierzy 8, 82-120 Krynica Morska, NIP 578-000-77-81.