ORGANIZACJA OBOZU, ZAPEWNIENIE BAZY NOCLEGOWEJ

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia bazy noclegowej (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz dostępu do obiektów na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Cykl obozów usprawniających i usamodzielniających osoby niepełnosprawne”.

Pełne brzmienie zapytania ofertowego w załączniku:

Pobierz


Białystok, 24.09.2021r.

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania.

Najkorzystniejsze warunki organizacji obozu (zakwaterowanie i wyżywienie) zaproponowano:

Hotel Knieja w Supraślu, Al. Niepodległości 6, 16-030 Supraśl, NIP 542-020-55-27.