Start Bialystok PSSON

ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok

85 652 37 39

Główna » Działalność sportowa » Obozy » Cykl obozów usprawniających i usamodzielniających osoby niepełnosprawne 2020/2021

Cykl obozów usprawniających i usamodzielniających osoby niepełnosprawne 2020/2021

Informacja po obozach

Rok 2020 i początek roku 2021 były bardzo trudne ze względu na sytuację pandemii na świecie. W ramach projektu pn.: „Cykl obozów usprawniających i usamodzielniających osoby niepełnosprawne”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zorganizowano wszystkie założone obozy (stacjonarne i wyjazdowe). Łącznie w obozach udział wzięło 370 beneficjentów.

Podczas obozów były realizowane poszczególne formy wsparcia, które miały na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w zakresie
wspomagania rozwoju ukierunkowanego na:
-rozwój osobisty i aktywność osób niepełnosprawnych
-nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
-umożliwienie uczestniczenia w życiu społecznym

Uczestnicy brali udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji społecznej, z podziałem na terapeutyczne, fizykoterapeutyczne, rehabilitacyjne i sportowo-ruchowe m. in.: pływania, pływania na jednostkach, zajęcia usprawniające równowagę, nordic walking, zajęcia rozwijające aktywność i kreatywność społeczną i wiele innych.

Kadrę stanowił wykwalifikowany personel, do którego zaliczali się m. in.: opiekunowie, trenerzy/instruktorzy sportu, żeglarze, fizjoterapeuci, ratownicy, kadra medyczna – lekarze i pielęgniarki, oraz kierownicy poszczególnych obozów.

Wszystkie obozy zostały zrealizowane jak zakładano – mimo licznych utrudnień związanych z COVID-19.


Informacja o obozach w 2020 i 2021 roku

Projekt pn.: „Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne” jest dofinansowany ze środków PFRON

Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w zakresie wspomagania rozwoju ukierunkowanego na:
-rozwój osobisty i aktywność osób niepełnosprawnych
-nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
-umożliwienie uczestniczenia w życiu społecznym

Czas trwania projektu: 01.04.2020r. – 31.03.2021r.

Projekt będzie realizowany na obiektach baz noclegowych umożliwiających realizację założonych form wsparcia, takich jak nauka i doskonalenie pływania, uprawianie sportów wodnych, turystyki i rehabilitacji społecznej, itp. Czas trwania każdego z obozów letnich zaplanowano na 12 dni (wyjazdowe) i 5 dni (stacjonarne).

Rekrutacja na letnie obozy jest planowana na bieżąco ze względu na utrudnienia związane z epidemią COVID-19. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
2. Miejsce zamieszkania (cała Polska);
3. Brak przeciwwskazań do udziału w obozie i udział w przewidzianych formach wsparcia;
Każdy obóz będzie miał oznaczony termin trwania oraz prowadzone formy wsparcia. Każda ON składając wniosek o przyjęcie do projektu określa obóz do którego zgłasza swoja kandydaturę.
Aby wziąć udział w projekcie Kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.

Organizator planuje prowadzenie rekrutacji w sposób ciągły w trakcie trwania projektu – po uzyskaniu przewidzianych ilości beneficjentów na poszczególne obozy, pozostałe zgłoszenia ON, które wpłyną do organizatora trafiają na listę rezerwową. W czasie prowadzenia rekrutacji biuro Stowarzyszenia (dostępne ON), będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Ogłoszenia o naborze:

  • kontakt bezpośredni z potencjalnymi beneficjentami, ich opiekunami;
  • internet – ogłoszenia na stronie www.start.bialystok.pl i/lub innych stronach prowadzonych przez organizatorów;
  • plakaty – wywieszone w widocznych miejscach ogólnodostępnych, w tym na obiektach sportowych/edukacyjnych.

Planowany harmonogram obozów:Białystok, Siedlce, Sokółka, Kościerzyna (obozy stacjonarne) w terminie 17-21.08.2020r.

Obozy wyjazdowe, ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19 będą uzupełniane na bierząco:

  • Augustów 30-11-12.12.2020r.
  • Giżycko, Supraśl 15-27.02.2021r.
  • Wisła 9-21.05.2021
  • Supraśl 10-22.2021
  • Giżycko 17-29.05.2021
  • Supraśl 24.05-5.06.2021

Pozostałe