Aktualności dotyczące obozów 2021/2022

Celem cyklu dofinansowanego ze środków PFRON jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w zakresie wspomagania rozwoju

Po wielu latach organizowania tożsamych obozów letnich i zimowych wiemy, że dla ogromnej ilości dzieci, młodzieży i osób dorosłych, pobyt na obozie jest szansą na wyjście z kręgu izolacji, w jakim często się znajdują. Ideą obozów jest umożliwienie ON rehabilitacji społecznej i aktywizacji społecznej. Program pobytu przewiduje aktywne formy wsparcia, które łączą funkcje wychowawcze, integracyjne, społeczne i rehabilitacyjne, oparte na szeroko rozumianej aktywności. Powyższy projekt ma zasięg ogólnopolski i zakłada objęcie zaplanowanymi formami wsparcia uczestników w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Czas trwania każdego z obozów wyjazdowych to 12 dni – jest to minimalna ilość dni, umożliwiająca realizację wszystkich założonych form wsparcia i osiągniecie celów w zakresie usamodzielniania, wyrabiania zaradności osobistej i pobudzania aktywności społecznej ON. Obozy wyjazdowe realizowane są w obiektach noclegowych, przystosowanych do ON, umożliwiających ich realizację. Każdy beneficjent będzie miał zapewnione na miejscu zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę profesjonalnej kadry. Podczas obozów są realizowane liczne zajęcia (formy wsparcia): Pływanie w otwartych/zamkniętych akwenach wodnych; Zajęcia na jednostkach; Zajęcia usprawniające równowagę; Triatlon obozowy; Nordic Walking z elementami ballkingu; Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne; Zajęcia z higieny; Zajęcia masażu; Aktywność grupowa – gry zespołowe; Zajęcia rozwijające aktywność i kreatywność społeczną.