Obozy wyjazdowe 2019 zakończone – „Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne”

Wszystkie tegoroczne obozy wyjazdowe zostały zakończone

W tym roku nasze Stowarzyszenie organizowało trzy 12-sto dniowe obozy wyjazdowe na podstawie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne”.

Dwa obozy odbyły się nad jeziorem, a jeden nad polskim morzem, łącznie w obozach wzięło udział 220 beneficjentów (osób z niepełnosprawnościami, w różnym wieku, o różnych stopniach i rodzajach niepełnosprawności), którzy na co dzień mieszkają w 10 różnych województwach.

Podczas obozów były realizowane poszczególne formy wsparcia, które miały na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w zakresie
wspomagania rozwoju ukierunkowanego na:
-rozwój osobisty i aktywność osób niepełnosprawnych
-nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
-umożliwienie uczestniczenia w życiu społecznym

Uczestnicy brali udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji społecznej, z podziałem na terapeutyczne, fizykoterapeutyczne, rehabilitacyjne i sportowo-ruchowe m. in.: pływania, pływania na jednostkach, zajęcia usprawniające równowagę, nordic walking, zajęcia rozwijające aktywność i kreatywność społeczną i wiele innych.

Kadrę stanowił wykwalifikowany personel, do którego zaliczali się m. in.: opiekunowie, trenerzy/instruktorzy sportu, żeglarze, fizjoterapeuci, ratownicy, kadra medyczna – lekarze i pielęgniarki, oraz kierownicy poszczególnych obozów.

Wszystkie zajęcia zostały przeprowadzone jak zakładano. Pogoda dopisała i wszyscy opaleni i szczęśliwi z nowymi umiejętnościami wrócili do swoich domów.