Obozy szkoleniowo-rehabilitacyjne 2015

Projekt dofinansowany ze środków PFRON pn.: „Obozy szkoleniowo-rehabilitacyjne mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych”, odbyły się w Augustowie (Hotel Amber Bay, ul. Turystyczna 81), w dwóch siedmiodniowych terminach:

  • I OBÓZ – 15.07.2015 – 22.07.2015
  • II OBÓZ – 03.08.2015 – 10.08.2015

W obozie wzięło udział 180 uczestników: młodzież i dorośli uczniowie ośrodków szkolno-wychowawczych, uczestnicy  WTZ, członkowie jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” – wszyscy z  orzeczonym stopniem  niepełnosprawności z uwagi na: amputacje, MPD, autyzm, upośledzenie umysłowe i inne.

Uczestnikami byli mieszkańcy całej Polski, pochodzący z województw: podlaskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego.

Zasadnicze zadania obejmowały prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, poprzez realizowanie form wsparcia założonych w projekcie.

Podczas całego projektu, beneficjenci skorzystali z następujących form wsparcia:

  1. Doskonalenie  technik pływania – ćwiczenia w wodzie – 180 uczestników;
  2. Kajakarstwo, wioślarstwo – sporty wodne – 180 uczestników;
  3. Zabiegi fizjoterapeutyczne – masaż sportowy – 150 uczestników;
  4. Zajęcia  sportowo-rekreacyjne – 180 uczestników;
  5. Bio-regeneracja – 180 uczestników;
  6. Zajęcia równowagi, nauka jazdy na segway’u – 137 uczestników.

Atmosfera na obozach była wyśmienita, pogoda dopisała, wszyscy zadowoleni wrócili do domów.

pfron-logo-1427193291


baner (Kopiowanie) DSC02771 (Kopiowanie) DSC02606 (Kopiowanie) DSC02319 (Kopiowanie) DSC01845 (Kopiowanie) DSC_1124 (Kopiowanie) DSC_0903 (Kopiowanie) DSC_0593 (Kopiowanie) DSC_0574 (Kopiowanie) DSC_0568 (Kopiowanie) DSC_0514 (Kopiowanie) DSC_0444 (Kopiowanie) DSC_0441 (Kopiowanie) DSC_0408 (Kopiowanie) DSC_0388 (Kopiowanie) DSC_0260 (Kopiowanie) DSC_0182 (Kopiowanie) DSC_0181 (Kopiowanie) DSC_0178 (Kopiowanie) DSC_0166 (Kopiowanie) DSC_0162 (Kopiowanie) DSC_0150 (Kopiowanie) DSC_0137 (Kopiowanie) DSC_0134 (Kopiowanie) DSC_0110 (Kopiowanie) DSC_0103 (Kopiowanie) DSC_0079 (Kopiowanie) DSC_0071 (Kopiowanie) DSC_0057 (Kopiowanie) DSC_0049 (Kopiowanie) DSC_0048 (Kopiowanie) DSC_0037 (Kopiowanie) DSC_0034 (Kopiowanie) DSC_0007 (Kopiowanie)