Obozy stacjonarne w ramach projektu „Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne”

obozy stacjonarne

Białystok 7.01.2019r.

Zapraszamy do udziału w obozach stacjonarnych, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacji społecznej. Realizacja obozów zaplanowana jest w terminie ferii zimowych (termin w zależności od województwa). Każdy z obozów trwa 5 dni, zajęcia 8 godz. dziennie. Obozy będą prowadzone na terenie ośrodków/szkół specjalnych w odpowiednio wyposażonych gabinetach/salach. Organizator zapewnia uczestnikom i kadrze całodzienne wyżywienie.

Celem zajęć jest nabycie umiejętności społecznych poprzez stworzenie beneficjentom okazji do:
– rozwijanie umiejętności planowania i realizowania własnych celów
– stymulowanie rozwoju – eliminowanie niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji
– dzielenie przestrzeni z innymi uczestnikami i działania w niej
– nabycia umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych

Obozy będą się odbywały w terminach:

  1. 14-18.2019r., Kielce
  2. 21-25.01.2019r., Białystok/Sokółka
  3. 28.01-1.02.2019r. Siedlce

Podstawą przystąpienia do projektu, jest wypełnienie i przesłanie do Organizatora (PSSON START), poprawnie wypełnionej karty kwalifikacyjnej. Po więcej szczegółów prosimy o kontakt.

Obozy stacjonarne są organizowane w ramach projektu pn.: „Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne”, dofinansowanego ze środków PFRON.