Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne

Obozy usprawniające kompetencje społeczne – stacjonarne, zimowe

Celem zajęć jest nabycie umiejętności społecznych poprzez stworzenie osobom niepełnosprawnym okazji do:

  1. Przeżycia i uczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego
  2. Rozpoznawania i nazywania treści przeżywanych emocji
  3. Wzmocnienia koncentracji uwagi i ćwiczenia tej umiejętności
  4. Pohamowania swoich spontanicznych reakcji, nieadekwatnych do sytuacji
  5. Poprawy umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej
  6. Poprawy samooceny, nabycia umiejętności asertywnych
  7. Nabycia umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych

Obozy trwają 5 dni po 5 godz. dziennie, zaplanowane w Białymstoku, Sokółce (20-24.01.2020r.) i Siedlcach (10-14.02.2020r.).

Uczestnikami mogą być osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zapraszamy, ilość miejsc ograniczona.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacja po obozach stacjonarnych

W tym roku nasze Stowarzyszenie organizowało zimowe obozy stacjonarne – usprawniające kompetencje społeczne na podstawie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne”.

Obozy odbyły się w czasie ferii zimowych w Białymstoku i Sokółce (20-24.01.2020r.) i w Siedlcach (10-14.02.2020r.). Łącznie w obozach wzięło udział 88 beneficjentów (dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami).

Obozy stacjonarne były odpowiedzią na zapotrzebowanie na obozy stacjonarne osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacji społecznej. Uczestnicy podczas zajęć mieli możliwość nabycia umiejętności społecznych usprawniających funkcje poznawcze, emocjonalne i społeczne. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach nabywała i kształtowała
umiejętności niezwykle przydatne w radzeniu sobie z niepełnosprawnością i problemami życia codziennego. Beneficjenci nauczyli się
odpowiednich zachowań interpersonalnych m.in.: jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać
konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przyjmować porażki w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje
swojego zachowania, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresogennych. W trakcie zajęć stosowano metody behawioralne
takie jak: pochwała za każdy przejaw pożądanego zachowania, naturalne konsekwencje, wprowadzenie zasad, odpowiedni sposób
wydawania poleceń, stosowanie zachęt i pozytywnego wzmacniania. Poza wyjściami w ciekawe miejsca, beneficjenci mieli zapewnione wyżywienie.

Kadrę stanowił wykwalifikowany personel – instruktorzy, opiekunowie oraz kierownicy poszczególnych obozów.

Wszystkie zajęcia zostały przeprowadzone jak zakładano. Rodzice i sami beneficjenci zwrócili uwagę że obozy stacjonarne to świetne rozwiązanie na usprawnianie kompetencji w czasie ferii zimowych – jest nam niezmiernie miło słyszeć dobre słowa odnośnie naszej pracy.