„Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne” – już po 6 wakacyjnych obozach

Celem cyklu dofinansowanego ze środków PFRON jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w zakresie wspomagania rozwoju

Na obozach były realizowane odpowiednio dobrane formy wsparcia ukierunkowane na: -przygotowanie osób niepełnosprawnych do poznawania i uprawiania różnych dyscyplin sportowych, turystyki i wypoczynku -nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania -umożliwienie poznawania dóbr kulturowych W 6 obozach wzięło udział 270 beneficjentów, wśród nich znalazły się osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy, narządów ruchu, wzroku, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, a także z innymi niepełnosprawnościami, w tym ze sprzężeniami. Każdy z obozów trwał 12 dni:
  1. Augustów 01-13.07.2016r.
  2. Augustów 13-25.07.2016r.
  3. Augustów 27.07-06.08.2016r.
  4. Augustów 06-18.08.2016r.
  5. Ustronie Morskie 03-15.07.2016r.
  6. Olecko 13-25.08.2016r.
Podczas obozów, realizowane były liczne zajęcia (formy wsparcia), od nauki i doskonalenia technik pływania (do tego również kajakarstwo i żeglarstwo), przez zajęcia sportowe, kulturalne i krajoznawcze, aż po masaże, zabiegi fizykoterapeutyczne i zajęcia z higieny.