Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne do udziału w zawodach strzelectwa sportowego!

 

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku

Regulamin Integracyjnych Zawodów Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym z broni pneumatycznej 03.06.2015r.

 

CEL ZAWODÓW

– popularyzacja strzelectwa sportowego

– sprawdzenie umiejętności strzeleckich

– rywalizacja strzelecka w grupie osób niepełnosprawnych ruchowo

– wyłonienie najlepszych strzelców  w strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego

 

ORGANIZATOR

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku

 

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY

03.06.2015r. Strzelnica „LOK”, ul. Gen. Andersa 5, Białystok, w godz. 17:30-20:00

 

UCZESTNICTWO

1. Do zawodów dopuszcza się wszystkie osoby od 12 roku życia z niepełnosprawnością ruchową (należy posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności).

2. Dopuszcza się pomoc opiekuna (ładowanie broni, dotarcie na stanowisko strzeleckie) – zgodnie z przepisami IPC.

3. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godz. 17:00, należy mieć ze sobą kopię orzeczenia o niepełnosprawności (nie dotyczy członków PSSON „START” Białystok).

 

KONKURENCJE

1. Karabin pneumatyczny

– odległość 10 m, postawa stojąca lub siedząca (do wyboru)

– strzały próbne – ilość dowolna (jedna tarcza próbna)

– strzały oceniane – 20

– czas całej konkurencji 30 min

2. Pistolet pneumatyczny

– odległość 10 m, postawa stojąca lub siedząca (do wyboru)

– strzały próbne – ilość dowolna (jedna tarcza próbna)

– strzały oceniane – 20

– czas całej konkurencji 30 min

 

KLASYFIKACJA

– indywidualna – open, bez podziału na płeć, rodzaj i stopień niepełnosprawności w każdej z dwóch konkurencji

 

USTALENIA ORGANIZACYJNE

– broń i amunicję zabezpiecza organizator

– do strzelania dopuszcza się broń która jest na wyposażeniu „LOK” Białystok, oraz PSSON „Start” w Białymstoku

– zawodników obowiązują zasady i przepisy bezpiecznego zachowania się na strzelnicy

– w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje  Kierownik Zawodów – Wojciech Multon

– start w zawodach jest bezpłatny

– wszelkie informacje można uzyskać u Kierownika Zawodów (Wojciech Multon) – tel. 608 345 334, lub w biurze Organizatora – PSSON „Start” Białystok – tel. 85 652 37 39, startbialystok@gmail.com

logo