Ważność orzeczenia o niepełnosprawności

Ważne orzeczenie o niepełnosprawności jest podstawą do uczestniczenia w zajęciach ze środków publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym przez Stowarzyszenie START. W związku z tym należy zadbać o formalności. Mimo wielu udogodnień – jak właśnie orzeczenie traci ważność – jest jeszcze ważne na mocy ustawy szczególnej, ale nie ma co zwlekać. Po odwołaniu stanu epidemii będą ogromne kolejki i terminy znaczenie się wydłużą – rekomendujemy dopełnianie procedur bez zbędnej zwłoki.

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Na podstawie Art. 1 ust. 14) Art. 15h Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) posiadane orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności:

–  zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dotyczy orzeczeń, których ważność upływa po 8 marca 2020 r.

– zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia –  dotyczy orzeczeń, których ważność upłynęła w terminie od 09 grudnia 2019r.  do 08 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje, druki i instrukcje dot. procedur, znajdują się na przejrzystej stronie: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/osoby_niepelnosprawne/orzecznictwo-o-niepelnosprawnosc.html

Autor: Mariusz Rodzik 16.06.2020r.