Prowadzenie zajęć na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Celem zadania jest prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne, w różnym wieku (dzieci i młodzież), posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności (symbol niepełnosprawności 12-C, stopień bez znaczenia), posiadające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w zajęciach zaplanowanych w
ramach projektu – zamieszkałe w Białymstoku.

Obecnie zajęcia odbywają się na rzecz 40 młodych białostoczan, na zajęciach fizjoterapii/ Integracji Sensorycznej/ terapii EEG Biofeedback. Zajęcia potrwają do 31.12.2020r.

W razie pytań dot. projektu pn.: „Usprawnianie dzieci i młodzieży z autyzmem”, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia.

Projekt realizowany ze środków Urzędu Miasta Białegostoku.