Uroczyste podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację zadań z zakresu sportu osób niepełnosprawnych

Dziś (tj. 24.02.2017r.), w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, odbyło się uroczyste spotkanie władz województwa z władzami podlaskich klubów. Ze strony władz w spotkaniu uczestniczyli – Jerzy Leszczyński (Marszałek Województwa Podlaskiego) i Bogdan Dyjuk (Członek Zarządu Województwa Podlaskiego). Nasze Stowarzyszenie reprezentowali – Ryszard Rodzik (Wiceprezes Zarządu) i Andrzej Klim (Członek Zarządu). Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Po krótkich przemowach na temat roli sportu w naszym regionie, nastąpiło uroczyste podpisanie umów na realizację zadań z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oprócz władz PSSON „START”, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Podlaskiej Federacji Sportu i Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.


Uroczyste podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Uroczyste podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego