CYKL PUBLIKACJI O SPORCIE PARAOLIMPIJSKIM – Wpływ na kształtowanie charakteru i relacji międzyludzkich

Regularna aktywność fizyczna niesie ze sobą wiele korzyści. Wzmacnia pewność siebie, pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości. Wśród niewątpliwych plusów uprawiania aktywności fizycznej można wymienić także: możliwość wyżycia się fizycznego, poprawy samooceny czy skutecznego narzędzia do obniżenia poziomu stresu. Uprawiając sport/aktywność fizyczną, można w doskonały sposób zaspokoić potrzebę rywalizacji i samosprawdzenia. Potrzebę rywalizacji odczuwają osoby zarówno sprawne jak i z niepełnosprawnościami. Ponadto sport, a przede wszystkim dyscypliny zespołowe, ułatwiają nawiązywanie i utrzymywanie relacji, odnalezienie się w grupie osób z podobnymi zainteresowaniami. Aktywność fizyczna wpływa również na inne sfery życia osoby niepełnosprawnej – dzięki niej, sportowcy lepiej radzą sobie z akceptacją swojej niepełnosprawności i nie traktują jej jako bariery, która uniemożliwia rozwój i prowadzenie tzw.: „normalnego życia”.

Sport osób niepełnosprawnych od początku stawiał na pierwszym miejscu aspekt zdrowotny, rozumiany jako poprawa wydolności organizmu i ogólno-pojętej sprawności. Równie ważnym czynnikiem była integracja środowiska osób niepełnosprawnych, a także zmotywowanie osób do podjęcia działania i przełamywania barier. Twórcom ruchu paraolimpijskiego przyświecał również cel stworzenia osobom niepełnosprawnym takich samych warunków do uprawiania sportu jakie miały osoby pełnosprawne.

Autor – Mariusz Rodzik