Cykl publikacji o sporcie paraolimpijskim

Sport w życiu osób z niepełnosprawnościami pełni niezwykle istotną rolę – poza aspektem fizycznym (wzmacnianie ciała, podnoszenie umiejętności sportowych), ale także dochodzą aspekty równie ważne jak włączenie społeczne – poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Często okazuje się, że z czasem sport staje się pomysłem na życie.

Ludwig Guttman – prekursor sportu dla niepełnosprawnych, wychodził z założenia, że „dla osoby niepełnosprawnej sport powinien być skutecznym środkiem przywracania kontaktu ze światem zewnętrznym, ułatwiając integrację tych osób ze społecznością obywatelską”. Chodziło mu o przysłowiowe rozbicie muru między „sprawną” częścią społeczeństwa, a osobami z niepełnosprawnościami. Od tamtego momentu, świat przeszedł rewolucję w podejściu do niepełnosprawności. W niemal wszystkich miastach świata zaczęły otwierać się specjalne kluby sportowe, a w szkołach tańca zaczęto organizować kursy tańca towarzyskiego dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu ci ostatni zyskali szansę, by wyjść z domu, wyrwać się z monotonii, nawiązywać kontakty towarzyskie i poczuć się pewnie.

Definicja sportu osób niepełnosprawnych rozróżnia sport rekreacyjny od wyczynowego – oczywiście termin zbliżony do części społeczeństwa bez niepełnosprawności. Aktywność sportowa osób niepełnosprawnych rozumiana jest jako forma uczestnictwa w kulturze fizycznej, której głównym założeniem jest utrzymanie bądź poprawa sprawności funkcjonalnej. Natomiast w przypadku osób uprawiających sport wyczynowy, głównym celem jest dążenie do osiągania jak najlepszych rezultatów, uczestniczenie w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Nasze Stowarzyszenie za priorytet stawia rozwój sportu paraolimpijskiego.

Sporty paraolimpijskie – dyscypliny sportowe dla osób z niepełnosprawnościami, uprawiane podczas Letnich i Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich. Igrzyska Paraolimpijskie podobnie jak Igrzyska Olimpijskie, są najważniejszym międzynarodowym wydarzeniem sportowym dla sportowców niepełnosprawnych fizycznie.

Autor – Mariusz Rodzik