Nauka i doskonalenie pływania w Białymstoku

Rekrutacja do zajęć „Nauka i doskonalenie pływania” w ramach projektu pn.: „Treningi Sportowe Osób Niepełnosprawnych” dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2022.

Korzystając z okazji – zwracamy się z wielką prośbą o wpisanie w swoim rozliczeniu PIT naszego nr KRS: 0000055204 celem przekazania 1,5% podatku – to dla naszych uczestników wielka pomoc. Z góry dziękujemy!

­

Zajęcia zaplanowano do realizacji na basenie DPS, ul. Baranowicka 203, Białystok. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat oraz z niepełnosprawnością ruchu i/lub wzroku.

W ramach rekrutacji należy złożyć:

  1. Wypełniony i podpisany wniosek (wypełniony danymi osoby która ma chodzić na zajęcia)
  2. Skan/xero orzeczenia o niepełnosprawności
  3. Składanie formularzy on-line i osobiście od dnia 01.04.2023r. – zgłoszenia wysłane wcześniej, nie będą rozpatrywane.
  4. Planuje się wykonanie rekrutacji do dnia 06.04.2023r.

Wypełniony formularz (należy zeskanować lub zrobić zdjęcie bardzo dobrej jakości żeby wszystkie dane były czytelne) i przesłać na adres: rekrutacja.startbialystok@gmail.com (preferowany sposób) lub złożyć w formie papierowej (wypełnione zgłoszenie + orzeczenie o niepełnosprawności) do urny dokumentowej (PSSON START ul. Włókiennicza 4, Białystok). Czyste formularze będą dostępne przy urnie dokumentowej.

Uwaga: Nieuzupełnienie któregokolwiek pola formularza, może skutkować automatycznym umieszczeniem zgłoszenia na liście rezerwowej!

W razie wątpliwości można się kontaktować z przewodniczącą komisji rekrutacyjnej – Panią Haliną Stepańczuk nr tel 888 596 200.

­

Formularz rekrutacyjny do pobrania: 00_nauka i doskonalenie pływania Podlaskie 2023 – Formularz zgłoszeniowy Treningi Sportowe Osób Niepełnosprawnych

­

Wyniki rekrutacji znajdą się na tej stronie: WYNIKI rekrutacji do zajęć: „Nauka i doskonalenie pływania” w Białymstoku na sezon 2023-2024 » P.S.S.O.N. (start.bialystok.pl)

Składając wypełniony formularz, jednocześnie wyrażają Państwo akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

RODO:

-Administratorem danych osobowych jest PSSON START reprezentowane przez Prezesa zarządu (zwanego dalej jako „Administrator”), oraz przez PFRON. Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych z umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

-Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PSSON START, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z  Prezesem zarządu PSSON START – startbialystok@gmail.com, tel.: 85 652 37 39.

-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia Pani/Panu wsparcia w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON – udokumentowaniu uczestnictwa w projekcie (łącznie z utrwalaniem i przetwarzaniem wizerunku foto/wideo, ze swobodą w sposobie i zakresie eksploatacji utrwalonego materiału, z możliwością łączenia materiału różnych twórców, wraz z przeniesieniem prawa autorskiego na PSSON START) w ramach projektu. Przetwarzanie danych w celu i na potrzeby zawarcia i wykonywania umów o uczestnictwie w projekcie. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa/warunków realizacji niniejszego projektu, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, aktualnie: 5 lat od zakończenia projektu/programu.

-Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji projektu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwie w projekcie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, wymogów Instytucji wdrażającej/zarządzającej. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne.

-Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

Projekt pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych” są dofinansowane ze środków PFRON.