Nauka i doskonalenie pływania w Białymstoku

Białystok 05.04.2022r.

Lista beneficjentów zakwalifikowanych do projektu Nauki i doskonalenia pływania: nauka i doskonalenie pływania zakwalifikowane dzieci i młodzież

Zgodnie z regulaminem, osoby które nie znalazły się na liście osób przyjętych, są na liście rezerwowej (osoby cierpiące na epilepsję ze względów bezpieczeństwa nie mogą uczestniczyć w zajęciach w wodzie).

 

Praktyczne informacje:

Zajęcia od 5 kwietnia na pływalni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickej 203 wg podanego rozkładu.

Informacja dla osób nowoprzyjętych: na recepcji pływalni powołujemy się na zajęcia Stowarzyszenia „START”, otrzymujemy numerek do szatni ogólnej, gdzie zostawiamy ubranie wierzchnie i obuwie. Otrzymujemy kluczyk do szafki w przebieralniach: damskiej lub męskiej.

Punktualnie o wyznaczonej godzinie instruktorzy odbierają dzieci z przebieralni, zajęcia w wodzie trwają 45 min.

Organizacja zajęć do wakacji:

– Przerwa świąteczna 16 – 18 kwietnia

– zajęcia prowadzone będą do 30 czerwca

– wznowienie zajęć po wakacjach we wrześniu, dokładna data będzie podana w terminie późniejszym

Bieżące informacje o działalności sekcji są publikowane na fanpage na portalu Facebook: „Pływam po zdrowie” – https://www.facebook.com/profile.php?id=100048408648233

 

 

 


Białystok 01.04.2022r.

Rekrutacja do zajęć „Nauka i doskonalenie pływania” w ramach projektu pn.: „Treningi Sportowe Osób Niepełnosprawnych” dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr. 1/2021.

Stowarzyszenie START, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, czyli wiarygodnej organizacji mogącej otrzymywać środki 1% z rozliczeń PIT. 

Korzystając z okazji – zwracamy się z wielką prośbą o wpisanie w swoim rozliczeniu PIT naszego nr KRS: 0000055204 celem przekazania 1% podatku – do dla naszych uczesnitków wielka pomoc. Z góry dziękujemy!


 

Zajęcia będą się odbywać na basenie DPS, ul. Baranowicka 203, Białystok, już od 05.04.2022r. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat z niepełnosprawnością ruchu i/lub wzroku.

W miejscu „opis kandydata” prosimy o zamieszczenie szczegółowych informacji zgodnie z instrukcją w formularzu, pomoże to przy procesie rekrutacyjnym.

W razie wątpliwości można się kontaktować z przewodniczącą komisji rekrutacyjnej – Panią Haliną Stepańczuk nr tel 888 596 200.

W ramach rekrutacji należy złożyć:

  1. Wypełniony i podpisany wniosek (wypełniony danymi osoby która ma chodzić na zajęcia)
  2. Skan/xero orzeczenia o niepełnosprawności
  3. Brak podania kontaktowego numeru telefonu lub adresu email może skutkować automatycznym przeniesieniem zgłoszenia na listę rezerwową.

Wypełniony formularz (należy zeskanować lub zrobić zdjęcie bardzo dobrej jakości żeby wszystkie dane były czytelne) i przesłać na adres: rekrutacja.startbialystok@gmail.com (preferowany sposób) lub złożyć w formie papierowej (wypełnione zgłoszenie + orzeczenie o niepełnosprawności) do urny dokumentowej (PSSON START ul. Włókiennicza 4, Białystok). Formularze będą dostępne przy urnie dokumentowej.

W formularzu jest możliwość zaznaczenia chęci uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. Osoby które zostaną zakwalifikowane do projektu, mogą brać udział w dodatkowych zajęciach indywidualnych:

  • Zajęcia fizjoterapeutyczno-usprawniające (zajęcia indywidualne z zakresu usprawniania fizycznego, z elementami doświadczenia sensorycznego)
  • Zajęcia koncentracji uwagi w sporcie (zajęcia indywidualne, również przy wykorzystaniu metody EEG Biofeedback

W razie możliwości organizacji zajęć dodatkowych – będziemy się kontaktować w późniejszym terminie.

 

Formularz do pobrania:

00_Formularz zgłoszeniowy Treningi Sportowe Osób Niepełnosprawnych – nauka i doskonalenie pływania Podlaskie 2022

Regulamin sekcje sportowe 2022

Składając wypełniony formularz, jednocześnie wyrażają Państwo akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (lista rankingowa osób które dostaną się do projektu będzie zawierała imię i nazwisko i zostanie umieszczona na stronie www.start.bialystok.pl/aktualnosci).

Wyniki rekrutacji znajdą się na tej podstronie, w planowanym terminie 05.04.2022r.

 

RODO:

-Administratorem danych osobowych jest PSSON START reprezentowane przez Prezesa zarządu (zwanego dalej jako „Administrator”), oraz przez PFRON. Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych z umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

-Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PSSON START, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z  Prezesem zarządu PSSON START – startbialystok@gmail.com, tel.: 85 652 37 39.

-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia Pani/Panu wsparcia w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON – udokumentowaniu uczestnictwa w projekcie (łącznie z utrwalaniem i przetwarzaniem wizerunku foto/wideo, ze swobodą w sposobie i zakresie eksploatacji utrwalonego materiału, z możliwością łączenia materiału różnych twórców, wraz z przeniesieniem prawa autorskiego na PSSON START) w ramach projektu. Przetwarzanie danych w celu i na potrzeby zawarcia i wykonywania umów o uczestnictwie w projekcie. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa/warunków realizacji niniejszego projektu, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, aktualnie: 5 lat od zakończenia projektu/programu.

-Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji projektu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwie w projekcie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, wymogów Instytucji wdrażającej/zarządzającej. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne.

-Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.