Rekrutacja zakończona


 

Projekt dofinansowany ze środków PFRON. Obóz odbywać się będzie w Augustowie w hotelu „Amber Bay”, ul. Turystyczna 81. Wyjazd jest podzielony na dwie sesje w terminach:

 1. 15-22.07.2015r.
 2. 3-10.08.2015r.

Projekt zakłada osiągnięcie takich celów jak:

 1. Doskonalenie technik pływania- ćwiczenia w wodzie;
 2. Kajakarstwo, wioślarstwo – sporty wodne;
 3. Zabiegi fizjoterapeutyczne – masaż sportowy;
 4. Zajęcia sportowe, rekreacyjne;
 5. Bio- regeneracja;
 6. Zajęcia równowagi – nauka jazdy na segway’u (nie dotyczy osób na wózkach inwalidzkich).

Grupą docelową projektu, są osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i dorośli. Aby przystąpić do projektu należy spełnić wszystkie warunki:

 1. Posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 2. Zamieszkiwać na terenie Polski;
 3. Być członkiem jednej z organizacji „START”, zrzeszonej przy Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych w Warszawie;
 4. Wypełnić i dostarczyć do PSSON „START” dokumenty aplikacyjne (karta kwalifikacyjna, deklaracja uczestnictwa, stosowne oświadczenia) – najpóźniej do dnia rozpoczęcia obozu (każdej z dwóch sesji).

Zgłoszenie rejestrowane jest w momencie wpływu prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej w wersji papierowej do Organizatora.
Zarejestrowana karta kwalifikacyjna jest podstawą do wpisania Kandydata na listę rankingową.

Ilość miejsc ograniczona, w przypadku większej ilości chętnych – decyduje kolejność zgłoszeń.

Oświadczenie rodzica-opiekuna -beneficjenta Obozy (7 dni)

KARTA KWALIFIKACYJNA dzieci Obóz I – 15-22.07.2015 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA DOROŚLI Obóz I – 15-22.07.2015

KARTA KWALIFIKACYJNA dzieci Obóz II 3-10.08.2015 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA DOROŚLI Obóz II 3-10.08.2015

pfron-logo-1427193291