Rekrutacja zakończona


Projekt dofinansowany ze środków PFRON. Obóz letni odbywać się będzie w Augustowie w hotelu „Amber Bay”, ul. Turystyczna 81. Wyjazd jest podzielony na dwie sesje w terminach:

 1. 4.07-14.07.2015r.
 2. 23.07-2.08.2015r.

Projekt zakłada osiągnięcie takich celów jak:

 1. Nauka pływania (poziom podstawowy) – ćwiczenia w teorii i praktyce;
 2. Masaż relaksacyjny i leczniczy;
 3. Poprawa koordynacji ruchowej, kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych (zajęcia sportowo-rekreacyjne);
 4. Odnowa biologiczna;
 5. Żeglarstwo – ćwiczenia teorii i praktyki.

Grupą docelową projektu, są osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i dorośli. Aby przystąpić do projektu należy spełnić wszystkie warunki:

 1. Posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 2. Zamieszkiwać na terenie Polski;
 3. Być członkiem jednej z organizacji „START”, zrzeszonej przy Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych w Warszawie;
 4. Wypełnić i dostarczyć do PSSON „START” dokumenty aplikacyjne (karta kwalifikacyjna, deklaracja uczestnictwa, stosowne oświadczenia) – najpóźniej do dnia rozpoczęcia obozu (każdej z dwóch sesji).

Zgłoszenie rejestrowane jest w momencie wpływu prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej w wersji papierowej do Organizatora.
Zarejestrowana karta kwalifikacyjna jest podstawą do wpisania Kandydata na listę rankingową.

Ilość miejsc ograniczona, w przypadku większej ilości chętnych – decyduje kolejność zgłoszeń.

Oświadczenie rodzica-opiekuna -beneficjenta Letnie obozy (10 dni)

KARTA KWALIFIKACYJNA DOROŚLI I sesja 4-14.07 KARTA KWALIFIKACYJNA dzieci I sesja 4-14.07

KARTA KWALIFIKACYJNA DOROŚLI II sesja 23.07-2.08 KARTA KWALIFIKACYJNA dzieci II sesja 23.07-2.08

pfron-logo-1427193291