Zawodnik i trener uhonorowani

W dniu wczorajszym, czyli 29.09.2021r., nasz zawodnik Rafał Czuper (tenis stołowy) i Marek Iwanicki (trener klubowy sekcji tenisa stołowego), zostali uhonorowani Państwowymi odznaczeniami – otrzymali Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenia nadawał Prezydent RP – Pan Andrzej Duda.

Przypominamy – Rafał Czuper podczas Paraolimpiady w Tokio wywalczył srebrny medal w grze singlowej, oraz brązowy medal w deblu, więcej informacji o dokonaniach Rafała – https://www.start.bialystok.pl/paraolimpijczycy/rafal-czuper/

Order Odrodzenia PolskiPolonia Restituta (PR) – drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami (źródło: Wikipedia).