Właśnie zakończył się nabór wniosków do XV konkursu zadań zleconych ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nasze Stowarzyszenie złożyło 3 wnioski na:

Cel 3: Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, o nazwie „Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych” – jeden z filarów naszej działalności, czyli wspieranie umiejętności sprawnego komunikowania się i funkcjonowania w społeczeństwie poprzez sekcje sportowe (szczegółowo rozpisane sporty można znaleźć w zakładce „sekcje sportowe”).

Dwa pozostałe wnioski, zostały złożone na Cel 2, czyli: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – przy tym celu programowym, planowane jest zorganizowanie wyjazdów letnich i zimowych na obozy/sesje rehabilitacyjne – gdzie osoby niepełnosprawne, nabywają, rozwijają i podtrzymują umiejętności, niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Obozy takie organizujemy od kilku lat, których uczestnikami mogą być osoby niepełnosprawne z całej Polski. Obozy są świetną okazją do poznania sportów wodnych latem i lodowych (bojery itp.) zimą.

Mamy nadzieję już niebawem zaprosić wszystkie osoby z ważnym orzeczenim o niepełnosprawności, do złożenia wniosku o uczestnictwie w obozie!